Close
  • ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ

    ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿ

  • ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳು

    ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳು

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು ನಿಖರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದು, ದೂರದ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬೀದರನಿಂದ ದೂರದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲದವರೆಗೆ ಸಮಾನ ದೂರವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಉತ್ತರದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜಿಲ್ಹೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ನೋಟ

  • ಪ್ರದೇಶ: 4,823 Sq. Km.
  • ಜನಸಂಖ್ಯೆ: 15,97,668
  • ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ
  • ಹಳ್ಳಿಗಳು: 705

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಸರ ಯೋಜನೆ

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ...
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
ಶ್ರೀ. ರಘುನಂದನ್‌ ಮೂರ್ತಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
SP
ಡಾ.ಶಿವಕುಮಾರ ಎನ್ ಗುಣಾರೆ, ಭಾ.ಪೊ.ಸೇ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ