Close

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು ನಿಖರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದು, ದೂರದ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬೀದರನಿಂದ ದೂರದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲದವರೆಗೆ ಸಮಾನ ದೂರವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಉತ್ತರದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜಿಲ್ಹೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ನೋಟ

  • ಪ್ರದೇಶ: 4,823 Sq. Km.
  • ಜನಸಂಖ್ಯೆ: 15,97,668
  • ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ
  • ಹಳ್ಳಿಗಳು: 705

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಸರ ಯೋಜನೆ

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ...
Deputy Commissioner
ಶ್ರೀ. ಎಸ್‌.ಬಿ.ಶೆಟ್ಟೆಣ್ಣವರ ಭಾ.ಆ.ಸೇ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು