ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಗಳು

ಸ್ಥಳ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಎಸಟಿಡಿ ಕೊಡ
ಬ್ಯಾಡಗಿ 581106 08374
ಹಾನಗಲ್ 581104 08379
ಹಾವೇರಿ 581110 08375
ಹಿರೇಕೆರೂರ 581111 08376
ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ 581115 08373
ಸವಣೂರ 581118 08378
ಶಿಗ್ಗಾಂವ 581205 08378