Close

ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ

ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ 2011

ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಲೇಬಲ್/ಪಟ್ಟಿ ಮೌಲ್ಯ
ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 4,823 Sq Km
ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗಗಳು 2
ತಾಲ್ಲೂಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 8
ನಾಡ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 24
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 224
ಪುರಸಭೆ ನಿಗಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3
ನಗರಸಭೆ ನಿಗಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 5
ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3
ಜನಗಣತಿ 14
ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 705