Close

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು ನಿಖರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದು, ದೂರದ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬೀದರನಿಂದ ದೂರದ ದಕ್ಷಿಣದ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಗೇಟ್ವೇ ಜಿಲ್ಲೆಯೆಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯು 4823 Sq.kms ನಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು 15,97,668 ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 2011 ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 77.75% ರಷ್ಟು ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು 7 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 2 ಕಂದಾಯ ಉಪವಿಭಾಗಗಳು ಹಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಸವಣೂರ್. 2 ನಗರ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗಳು, 5 ಟೌನ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗಳು, 2 ಟೌನ್ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು, 224 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು, 695 ವಾಸಯೋಗ್ಯ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 705 ಗ್ರಾಮಗಳು ಮತ್ತು 7 ವಾಸಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಗ್ರಾಮಗಳು ಇವೆ.