Close

ಪ್ರಸಿದ್ದರ ಸೂಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಚೇರಿಗಳು

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳುdeo[dot]haveri[at]gmail[dot]comಜಿಲ್ಲಾಢಳಿತ ಭವನ ದೇವಗಿರಿ, ಹಾವೇರಿ08375-249044
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಣಾಧಿಕಾರಿಳುceo_zp_hvr[at]nic[dot]inಜಿಲ್ಲಾಢಳಿತ ಭವನ ದೇವಗಿರಿ, ಹಾವೇರಿ08375-249031
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರುsphvr[at]ksp[dot]gov[dot]inಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ08375-232800