Close

ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ

ಜಿಲ್ಲಾಢಳಿತ ಭವನ
ದೇವಗಿರಿ, ಹಾವೇರಿ 581110

ದೂರವಾಣಿ: 08375-249038
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: ddahvs[At]gmail[dot]com

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಳ ವಾರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದಿನ ಜಾನುವಾರು ತಳಿಗಳು   ಲಭ್ಯವಿದೆ
ಜಾನುವಾರು ಬಫಲೋ
1 ತಾಲ್ಲೂಕು: ಹಾವೇರಿ ಗುರುವಾರ ಖಿಲ್ಲಾರಿ ಹಲ್ಲಿಕಾರ್
ಅಮೃತಮಾಹಲ್
ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿಗಳು
ಹೆಚ್.ಎಫ್ / ಜುರ್ಸಿಯ ಕ್ರಾಸ್ ತಳಿಗಳು
ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿಗಳು

ಕ್ರಾಸ್ ತಳಿಗಳು

ಮುರ್ರಾ
ಸುರ್ತಿ
2 ತಾಲ್ಲೂಕು: ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ

ಭಾನುವಾರ ಖಿಲ್ಲಾರಿ ಹಲ್ಲಿಕಾರ್

ಅಮೃತಮಾಹಲ್

ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿಗಳು

ಹೆಚ್.ಎಫ್ / ಜುರ್ಸಿಯ ಕ್ರಾಸ್ ತಳಿಗಳು

ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿಗಳು

ಕ್ರಾಸ್ ತಳಿಗಳು

ಮುರ್ರಾ

ಸುರ್ತಿ

3 ಅಕ್ಕಿ ಆಲೂರ

ತಾಲ್ಲೂಕು:ಹಾನಗಲ್

ಮಂಗಳವಾರ ಖಿಲ್ಲಾರಿ ಹಲ್ಲಿಕಾರ್

ಅಮೃತಮಾಹಲ್

ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿಗಳು

ಹೆಚ್.ಎಫ್ / ಜುರ್ಸಿಯ ಕ್ರಾಸ್ ತಳಿಗಳು

ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿಗಳು

ಕ್ರಾಸ್ ತಳಿಗಳು

ಮುರ್ರಾ

ಸುರ್ತಿ

4 ತಾಲ್ಲೂಕು:ಹಾನಗಲ್

ಶುಕ್ರವಾರ ಖಿಲ್ಲಾರಿ ಹಲ್ಲಿಕಾರ್

ಅಮೃತಮಾಹಲ್

ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿಗಳು

ಹೆಚ್.ಎಫ್ / ಜುರ್ಸಿಯ ಕ್ರಾಸ್ ತಳಿಗಳು

ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿಗಳು

ಕ್ರಾಸ್ ತಳಿಗಳು

ಮುರ್ರಾ

ಸುರ್ತಿ

5 ಹಂಸಭಾವಿ

ತಾಲ್ಲೂಕು:ಹಿರೇಕೆರೂರ

ಶುಕ್ರವಾರ ಖಿಲ್ಲಾರಿ ಹಲ್ಲಿಕಾರ್

ಅಮೃತಮಾಹಲ್

ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿಗಳು

ಹೆಚ್.ಎಫ್ / ಜುರ್ಸಿಯ ಕ್ರಾಸ್ ತಳಿಗಳು

ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿಗಳು

ಕ್ರಾಸ್ ತಳಿಗಳು

ಮುರ್ರಾ

ಸುರ್ತಿ