Close

ವಸತಿ (ಹೋಟೆಲ್ / ರೆಸಾರ್ಟ್ / ಧರ್ಮಶಾಲಾ)

ಬ್ಯಾಡಗಿ: ಸರಕಾರಿ ಅಥಿತಿ ಗೃಹ

ಹಾನಗಲ್: ಸರಕಾರಿ ಅಥಿತಿ ಗೃಹ

ಹಾವೇರಿ : ಸರಕಾರಿ ಅಥಿತಿ ಗೃಹ

ಹಿರೇಕೆರೂರ: ಸರಕಾರಿ ಅಥಿತಿ ಗೃಹ

ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ: ಸರಕಾರಿ ಅಥಿತಿ ಗೃಹ

ಸವಣೂರ: ಸರಕಾರಿ ಅಥಿತಿ ಗೃಹ

ಶಿಗ್ಗಾಂವ: ಸರಕಾರಿ ಅಥಿತಿ ಗೃಹ


ಹೋಟೆಲ್ ಅಶೋಕ

ಎಲ್ಐಸಿ ಕಚೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ಪಿ.ಬಿ.ರಾಡ್,
ಹಾವೇರಿ 581110