Close

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಚೇರಿಗಳು

ವಿಭಾಗವಾರು ಯಾರು ಯಾರೆಂದು ಶೋಧಿಸಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಚೇರಿಗಳು
ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು deo[dot]haveri[at]gmail[dot]com 08375-249044 08375-249088 ಜಿಲ್ಲಾಢಳಿತ ಭವನ ದೇವಗಿರಿ, ಹಾವೇರಿ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಣಾಧಿಕಾರಿಳು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಣಾಧಿಕಾರಿಳು ceo_zp_hvr[at]nic[dot]in 08375-249031 08375-249031 ಜಿಲ್ಲಾಢಳಿತ ಭವನ ದೇವಗಿರಿ, ಹಾವೇರಿ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು sphvr[at]ksp[dot]gov[dot]in 08375-232800 08375-232800 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ