Close

ಧಾರವಾಡ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ಚುನಾವಣೆ 2021

 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿ. 11-11-2021

 1.  ಹಾವೇರಿ

 2.  ಬ್ಯಾಡಗಿ

 3.  ಹಿರೇಕೆರೂರು

 4.  ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ

 5.  ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು

 6.  ಶಿಗ್ಗಾಂವ್

 7.  ಸವಣೂರು

 8.  ಹಾನಗಲ್

 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿ. 20-11-2021

 1.  ಹಾವೇರಿ

 2.  ಬ್ಯಾಡಗಿ

 3.  ಹಿರೇಕೆರೂರು

 4.  ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ

 5.  ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು

 6.  ಶಿಗ್ಗಾಂವ್

 7.  ಸವಣೂರು

 8.  ಹಾನಗಲ್