Close

Home1-kn

 • ಕೋವಿಡ್

  ಕೋವಿಡ್ -19

 • ಕೋವಿಡ್

  ಕೋವಿಡ್ -19

 • ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ

  ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿ

 • ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳು

  ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳು

ಕೋವಿಡ್ 19 - ವೈರಸ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಡೈಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ (ವಿ.ಆರ್.‌ಡಿ.ಎಲ್. ) ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು ನಿಖರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದು, ದೂರದ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬೀದರನಿಂದ ದೂರದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲದವರೆಗೆ ಸಮಾನ ದೂರವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಉತ್ತರದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜಿಲ್ಹೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ನೋಟ

 • ಪ್ರದೇಶ: 4,823 Sq. Km.
 • ಜನಸಂಖ್ಯೆ: 15,97,668
 • ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ
 • ಹಳ್ಳಿಗಳು: 705
Deputy Commissioner
ಶ್ರೀ. ಕೃಷ್ಣ ಬಾಜಪೇಯಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ