Close

ನೇಮಕಾತಿ – ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿ

ನೇಮಕಾತಿ – ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ನೇಮಕಾತಿ – ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿ

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಾಲೂಕಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ(BTM) ನೇರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ನೇಮಕಾತಿ

25/05/2023 06/06/2023 ನೋಟ (596 KB)