Close

ಪಶುಪಾಲನ ಇಲಾಖೆ ಆಡಳಿತ, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಗಣಕಯಂತ್ರ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ

ಪಶುಪಾಲನ ಇಲಾಖೆ ಆಡಳಿತ, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಗಣಕಯಂತ್ರ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಪಶುಪಾಲನ ಇಲಾಖೆ ಆಡಳಿತ, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಗಣಕಯಂತ್ರ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಆಡಳಿತ, ಪಶುಪಾಲನ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ, ಹಾವೇರಿ, ಇಲ್ಲಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಗಣಕಯಂತ್ರ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ.

24/09/2018 09/10/2018 ನೋಟ (198 KB)