Close

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ಫೆಬ್ರವರಿ 2020

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ಫೆಬ್ರವರಿ 2020
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ಫೆಬ್ರವರಿ 2020

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ಫೆಬ್ರವರಿ 2020ರ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ

14/02/2020 18/02/2020 ನೋಟ (204 KB)