Close

ನೇಮಕಾತಿ

ನೇಮಕಾತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ನೇಮಕಾತಿ – ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿ

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಾಲೂಕಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ(BTM) ನೇರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ನೇಮಕಾತಿ

25/05/2023 06/06/2023 ನೋಟ (596 KB)
ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ (ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ)

ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ (ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ)

08/03/2021 22/03/2021 ನೋಟ (2 MB)
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ/ಸಹಾಯಕಿಯರ ನೇಮಕಾತಿ 2020-21

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ/ಸಹಾಯಕಿಯರ ನೇಮಕಾತಿ 2020-21

14/08/2020 14/09/2020 ನೋಟ (838 KB)
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ 2018-19

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ 2018-19

08/03/2019 16/03/2019 ನೋಟ (160 KB)
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ 2018-19

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ 2018-19

08/03/2019 16/03/2019 ನೋಟ (137 KB)
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2018-19

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ , ಅಧಿಸೂಚನೆ Cut OFF percentage 2018-19

28/02/2019 05/03/2019 ನೋಟ (157 KB) adhisuchane (69 KB) Cutt Off (49 KB)
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ತಿರಸ್ಕ್ರತ ಪಟ್ಟಿ 2018-19

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ತಿರಸ್ಕ್ರತ ಪಟ್ಟಿ 2018-19

28/02/2019 05/03/2019 ನೋಟ (489 KB)
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ – ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ 2018-19

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 2018-19 ಅಧಿಸೂಚನೆ, ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕಟ್ ಆಫ್ ಪಟ್ಟಿ

16/02/2019 26/02/2019 ನೋಟ (1,006 KB)
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿ 2018-19

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ 20118-19
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

07/01/2019 06/02/2019 ನೋಟ (4 MB)
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಆಯ್ಕೆ 2018-19

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 22 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಮತ್ತು 70 ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಆಯ್ಕೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

27/07/2018 27/08/2018 ನೋಟ (2 MB)