Close

ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ

ಗೋಟಗೊಡಿ, ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ತಲ್ಲೂಕ್, ಹಾವೇರಿ - 581197


ದೂರವಾಣಿ : 0836-2255180
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ರಾಜ್ಯ

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್

ದೇವಗಿರಿ, ಹಾವೇರಿ 581110


ವರ್ಗ / ವಿಧ: ರಾಜ್ಯ