Close

ಶಾಲೆಗಳು

ಕೇಂದ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ

ಕೇಂದ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಡಿ.ಆಯ್.ಇ.ಟಿ ಆವರಣ, ಕರ್ಜಗಿ ರಸ್ತೆ, ಹಾವೇರಿ

ಇಮೇಲ್ : kvhaveri[at]gmail[dot]com
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕೇಂದ್ರ
Pincode: 581110

ಜವಾಹರ್ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ

ಮಹಾರಾಜಪೇಟ್ ಹತ್ತಿರ, PO: ಕರುಗುದಾರಿ, ಹಂಗಲ್, ಹಾವೆರಿ 581104

ಇಮೇಲ್ : jnvhaveri2000[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08379-263075
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕೇಂದ್ರ
Pincode: 581104