Close

ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು

ಆಹಾರ, ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಪಿಎಲ್ / ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಭೇಟಿ: https://ahara.kar.nic.in/

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಹಾವೇರಿ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ದೇವಗಿರಿ ಹಾವೇರಿ
ಸ್ಥಳ : ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ | ನಗರ : ಹಾವೇರಿ | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 581110
ಇಮೇಲ್ : ddfcshaveri[at]gmail[dot]com