Close

ಸಹಾಯವಾಣಿ

ಕ್ರ. ಸಂ. ತಾಲುಕ ಎಸಟಿಡಿ ಕೊಡ ಅರಕ್ಷಕರು (ಪೊಲೀಸ) ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ರೆಲ್ವೆ ಬಸ್ ತುರ್ತು ಚಿಕಿಸ್ಥಾ ವಾಹನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
1 ಹಾವೇರಿ 08375 242101,
232333
232666,
234038
232440 232478 108 234478,
232222
2 ಬ್ಯಾಡಗಿ 08375 216300   228447 228464 108 228222
3 ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ 08373 260033,
268333
269101 266448 266402 108 263223
4 ಹಿರೇಕೆರೂರ 08376 282204 282555   282227 108 282222,
293256
5 ಸವಣೂರ 08378 241633   240639 241634 108 241477
6 ಶಿಗ್ಗಾಂವ 08978 255233,
255234
217000   255238 108 255369,
255572
7 ಹಾನಗಲ್ 08379 262333 262801   262731,
262219
108 262222
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1098
2 ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1091
3 ಅಪರಾಧ ನಿಲುಗಡೆ 1091